ป้ายกำกับ: Albert Hughes

The Book of Eli (2010) คัมภีร์พลิกชะตาโลก

เมื่อโลกไร้ซึ่งความหวัง “ความเชื่อ” นั่นเองที่มีค่าที่สุด