ป้ายกำกับ: Pedro Damian

Showtime (2002) โชว์ไทม์ ตำรวจจอทีวี

ไม่มีอะไรกวนโทสะได้มากไปกว่าการที่เครื่องคอมดันมาแฮงค์ตอนเรากำลังพิมพ์เพื่อโพสต์ลง!