ป้ายกำกับ: Patrick Doyle

Much Ado About Nothing (1993) รักจะแต่ง ต้องแบ่งหัวใจ

Much Ado About Nothing คือบทละครแนวสุขนาฏกรรมของ William Shakespeare ที่ Kenneth Branagh นำมาดัดแปลงและกำกับ พร้อมด้วยแสดงนำครับ