ป้ายกำกับ: Michael Crichton Movies

Disclosure (1994) ดิสโคลสเชอร์ ร้อนพยาบาท

จากนิยายของ Michael Crichton ผู้ประพันธ์ Jurassic Park มาสู่ฉบับหนังครับ กับเรื่องราวแนวชีวิตผสมการหักเหลี่ยมหักเล่ห์กัน