ป้ายกำกับ: Matthias Koeberlin

Vulkan (2009) วิบัติเพลิงบรรลัยกัลป์

หนังภัยพิบัติสัญชาติเยอรมันครับ พล็อตว่าด้วยภูเขาไฟที่สร้างหายนะให้กับผู้คน