ป้ายกำกับ: Freida Pinto

Rise of the Planet of the Apes (2011) กําเนิดพิภพวานร

“ชีวิตย่อมมีหนทางของมัน” Jurassic Park ว่าไว้