ป้ายกำกับ: Erika Alexander

I See You (2019) ฉัน…เห็นคุณ

หนังบางเรื่องยิ่งรู้รายละเอียดน้อยจะยิ่งดูสนุก และ I See You เรื่องนี้ก็อยู่ในข่ายนั้นครับ