ป้ายกำกับ: 2 คน 2 คม

Infernal Affairs (2002) 2 คน 2 คม

เอามาดูกี่ครั้งกี่หนก็สัมผัสได้เสมอ ถึงการแสดงเข้มๆ กับเนื้อเรื่องข้นๆ