ป้ายกำกับ: พงศ์สิรี บรรลือวงศ์

แผลเก่า (2014)

“ผู้ชายก็เหมือนปลา น้ำพัดไปทางไหน ก็ไหลไปทางนั้น”