ป้ายกำกับ: ณัฏฐ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

แผลเก่า (2014)

“ผู้ชายก็เหมือนปลา น้ำพัดไปทางไหน ก็ไหลไปทางนั้น”