หมวดหมู่: วรรณกรรมเยาวชน

[ อ่านบ้านๆ #50 ] ชุดตำนานชีวิต ดาร์เรน แชน (12 เล่มจบ) (Darren Shan)

อีกหนึ่งชุดวรรณกรรมเยาวชนที่ผม “ติดหนึบ วางไม่ลง” ^_^